MHRS'den RANDEVU ALAN HASTALARIMIZIN DİKKATİNE

MESAİ DIŞI HASTANEMİZDE BAŞLAMIŞTIR.

    SKS Kalite Yönetimi » Hastane Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları »   

 

2018 YILI ADSH ÇALIŞAN EĞİTİM PLANI

 DOKUMAN KODU

EY. PL.01

YAYIN TARİHİ

02.01.2017

REVİZYON TARİHİ

02.01.2018

REVİZYON NO:

02

SAYFA NO

1/6

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                TARİH: 02.01.2018

 

  Sıra

No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih / Gerçekleştiği Tarih

Değerlendirme Yöntemi

1

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

1-Kişiler Arası İletişim

2-Beden Dili

3-Empati

4-İletişim Becerileri

5-Nezaket Ve Görgü Kuralları

6-Öfke Kontrolü

7-Stresle Baş Etme

8-Zor insanla başa çıkma

9-Problem çözme teknikleri

10- Tükenmişlik Sendromu

 

 

 

Personelin İş Deneyimi Ve İletişim Becerilerini Artırmak.

 

 

Nitelikli İnsan Gücünü Yetiştirme Ve Kaliteli Hizmet Sunabilmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

 

 Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze  Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

 

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

2

HASTA GÜVENLİĞİ

EĞİTİMLERİ

1-Güvenli Cerrahi Uygulamaları                                 2-İlaç Güvenliği                                                  3-Tranfüzyon Güvenliği                                     4-Sözel İstem Uygulaması   

5-Hasta Bilgilerinin ve Kayıtlarının     Güvenli Devredilmesi                                                        

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini sağlayarak aynı standartlarda hizmet almalarını Sağlamak.

 

 

 

Hastayı olası zararlar dan korumak  ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

1- Hasta Transferi                                                        2-Hasta Düşmeleri                                                              3-Hasta Kimlik Tanımlayıcı, Hasta Kimliğinin Doğrulanması                                                4-Mavi Kod                                                             5-Pembe Kod   

6- Tıbbi Cihaz Alımı

7- Akılcı ilaç kullanımı

8-Radyasyon Güvenliği

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini Sağlayarak Aynı Standartlarda Hizmet Almalarını Sağlamak.

 

 

 

Hastayı Olası Zaralardan Korumak Ve Kaliteli Bakım Hizmeti Sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

3

HASTA HAKLARI

EĞİTİMLERİ

1-Hasta Hakları ve Sorumlulukları                               2-Etik Hasta Hakları

3-Hasta Memnuniyeti

4- Hasta Mahremiyetinin sağlanması (Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğin korunması) 

5- Hasta Rızasının alınması          

 

 

 

 

Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Artmasını Sağlamak

 

Sunulan Sağlık Hizmetinin,  Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Fark Edilmesini Sağlayarak

Kurumda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

4

İLAÇ YÖNETİMİ

 

 

 

 

Cerrahi Profilaksi Ve Uygun Antibiyotik Kullanımı                                          

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayarak Ve Korunma, Bulaşma Yöntemleri Hakkında Bilgilendirmek

 

 

 

 

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman                Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

 

Tüm Hekimler

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Nisan-Mayıs-Haziran

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

5

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME

EĞİTİMLERİ

1-İlaçlar Ve Tıbbi Malzemeler

2-İlaç Güvenliği

Ve Güvenli Transferi

3-Adverst Etki Ve Bildirimi 

4- Tıbbı Sarf Malzemelerinde Beklenmeyen Etkilerin Ve Hatalı Ürünlerin Takip Edilmesi

 

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Eczacı

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Sağlık Personeli 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

1.Akılcı İlaç Kullanımı                                 

2. İlaç ve Tıbbi Malzeme    Eğitimi

 

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Eczacı

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

6

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ  /

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

1-Beyaz Kod

2-Mobbing

3- Çalışan Hakları Genelgesi

 

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatında Karşılaşılacak Şiddet Olaylarında İzlenmesi Gereken Süreçte Hak ve Sorumluluklarını Bilmesini Sağlamak

 

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatındaki İş Ve İşlemlerini Daha Verimli Ve Etkin Yapmak Ve Karşılaştıkları Şiddet Olaylarının Önüne Geçebilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

7

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Kesici/Delici Alet Yaralanmaları          

2-Sağlık Tarama Programları                                   3-Risk Yönetimi                                                    4-Meslek Hastalıkları Ve Hukuki   Sonuçları

5-Kişisel Koruyucu Ekipmanları Ve Güvenli Kullanımı 

6 - Tıbbi Cihaz Ve Elektrik Güvenliği    

7-Kan Ve Vücut Sıvıları İle Bulaşma                                                         

 

 

 

 

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personel İçin İdeal, Güvenli Bir Çalışma Ortamı Ve Alt Yapısını Sağlamak.

 

 

 

 

Sağlıklı İdeal Çalışma Yaşamı Ve Güvenli Etkili Çalışma Ortamlarında Verimliliği Arttırabilme 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

8

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

1-El Hijyeninin Önemi

2-El Hijyeni Endikasyonları

3- El Hijyeni Sağlama Yöntemleri ve Cerrahi El Yıkama

4- Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar

5- El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler

6- Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

 

 

 

El Hijyeninin Önemi Ve Bilinci Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanlarının El Hijyenine Uyum

Düzeylerinin Artırılması

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Temmuz-Ağustos-Eylül

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

9

ENFEKSİYONLRIN KONTROLÜ / ÖNLENMESİ

1.        Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

2.        Kişisel Hijyen İzolasyonlar Standart Önlemler

3.        Hastane Enfeksiyonları

 

Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi

Sağlık Tesisi Çalışanlarını Hastane Enfeksiyonları Konusunda Bilgilendirmek.

 

 

Hastane Enfeksiyonlarının Oluşmasını Engellemek

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Temmuz-Ağustos-Eylül

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

10

TEMİZLİK EĞİTİMİ

1-Hastane Ve Bölüm Bazlı     Temizlik  

2-Genel Alanların Temizlik Kuralları

3- Belirlenen Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlik Kuralları

4-Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

5-Temizlik Malzemeleri İle Maruziyet (Göze Sıçraması, Ciltle Teması Gibi) Durumlarında Yapılacaklar

 

Hastane Ortamından Kaynaklanabilecek Enfeksiyonları Önlemek,

Uyulması Gereken Temizlik Kurallarını Belirlemek Ve Uygulanmasını Sağlamak

 

Hasta, Hasta Yakını Ve Hastane Çalışanları İçin Sağlıklı Bir Ortam Oluşturmak.

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

 

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Temmuz-Ağustos-Eylül

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

11

KPR 

(KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

1-Temel Yaşam Desteği

 (İlk Yardım) Eğitimi

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

 

 

 

 

Farkındalık Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Sağlık personeli dışındaki

Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

2-Temel-İleri Yaşam Desteği Eğitimi

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

 

 

 

 

Uygulama Becerisini Artırmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

12

BİLGİ

GÜVENLİĞİ

1-Sunucuların Güvenliği Yedekleme

2-Uzaktan Erişim Kablosuz Erişim

3-Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği, İnternet Erişimi Ve Kullanımı

 4-Güvenli Şifre Kullanımı

Hasta Ve Çalışanların Güvenliğini Tehdit Edebilecek Bilişim Olaylarına Yönelik Önlemler Almak

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini tehdit edecek olayları tanıyabilme ve gerekli önlemleri alabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

13

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

 1-Atık Yönetimi ve Tıbbi Atık-Tehlikeli Atıkların Bertarafı (Tehlikeli ve tıbbi atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)

2- Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

3-Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

4-Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

5-Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

 

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan Ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek

Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

 

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

14

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

1-Acil Durum  ve Afet Yönetimi

2-Mavi Kod

3-Beyaz Kod

4-Pembe Kod

5-Kırmızı Kod

6-Temel Afet Bilinci

 

 

Sağlık Tesisinde Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bilinci Oluşturmak, Olası Bir Kod Durumunda İzlenecek Yolu Belirlemek Ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sağlamak

Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlayabilme

Temel Eğitim/ Pratik Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

 Eğitim Salonu

90dk

 

 

 

 

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

10- Temel Afet Bilinci

11- YOTA

12-Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımı

13-Acil Durum ve Afet Triajı

 

Acil Durum  ve Afet Yönetimi Ekibi

İlgili personel

 

 

 

15

15

GÜVENLİK RAPORLAMA

 ( GRS )

1-       Amacı, önemi ve sorumluluklar

2-       Sistemin yapısı

3-       Hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme

4-       Bildirim kapsamı

5-       Bildirim yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik

6-       Örneklerle GRS Formunun doldurulması

7-       Bildirimlerin değerlendirilmesi ve analiz süreci

 

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

 

 

 

 

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Kalite Yönetim Birimi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

16

MHRS EĞİTİMİ

MHRS Eğitimi

Kadın Erkek Eşitliği

E Nabız Eğitimi

 

 

 

 

 

MHRS hakkında bilgi sahibi olmak

 

 

 

 

 

MHRS nin etkili kullanılabilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm

Çalışanlar

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

17

KEFE EĞİTİMLERİ

KEFE

( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği )

ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

 

 

Bilgileri Güncellemek Farkındalık Oluşturmak

 

KEFE ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ) ve Kadına Yönelik Şiddet hakkında bilgi sahibi olabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

 

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                                                       60dk

 

 

Tüm  Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

** Uzaktan eğitim sistemi üzerinden verilen eğitimler    Trabzon KHB Online Eğitim Sistemi  üzerinden alınacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi